Ważne inwestycje w trzech sołectwach

Ważne inwestycje w trzech sołectwach

Kluczowym elementem rewitalizacji Komarna Kolonii ma być remont położonej w centrum wsi zabytkowej kaplicy i dzwonnicy

GMINA KONSTANTYNÓW Rok bieżący i następny będą przełomowymi dla trzech sołectw: Komarno Kolonii, Zakanala i Gnojna. Dzięki nakładom prawie 5 mln zł odnowione zostaną dwa zabytkowe obiekty sakralne. Powstaną też parking i plac dla dzieci oraz dostosowane do współczesnych wymogów targowisko gminne i wieża widokowa.

Zaplanowana na dwa lata rewitalizacja miejscowości Komarno Kolonia ma istotne znaczenie dla podniesienia jakości i dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenia wykluczenia społecznego. Budżet projektu wynosi 2 423 831 zł, w tym dofinansowanie 1 872 000 zł. Aktualnie gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z marszałkiem województwa lubelskiego.

Kluczowym elementem rewitalizacji ma być remont położonej w centrum wsi zabytkowej kaplicy i dzwonnicy, połączony ze zmianą sposobu użytkowania obiektów. Projekt zakłada zmianę sposobu wykorzystania niszczejącego budynku z obiektu sakralnego na salę wystawienniczą ze stałą ekspozycją oraz z możliwością organizowania w nim wystaw czasowych, a także imprez cyklicznych i okazjonalnych.

Nieczynny od lat obiekt ma jedno pomieszczenie, stanowiące pozostałość po nawie kaplicy, oraz drewniany chór muzyczny. Z oryginalnego wyposażenia zachowały się stella oraz zabytkowe figury św. Piotra i Pawła. Zostaną one poddane renowacji i pozostawione dla podkreślenia zabytkowego charakteru byłej kaplicy. Obok niej istnieje zabytkowa drewniana dzwonnica, która po remoncie stanowić będzie atrakcję turystyczną.

W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy utworzone zostaną parking i plac zabaw dla dzieci, z zielenią, oświetleniem i ławkami. Bezpieczny dojazd do nich zapewni zabytkowa aleja Lipowa, która zyska asfaltową nawierzchnię, a jej drzewostan też poddany zostanie renowacji. Aleja Lipowa utworzy bezpieczny ciąg komunikacyjny prowadzący bezpośrednio do zabytkowego obiektu, kościoła, placu zabaw i parkingu.

Dzięki utworzeniu w Komarnie Kolonii sali wystawienniczej, możliwe będzie przeniesienie tam części imprez kulturalnych gminy. Obiekt, do tej pory niedostępny dla mieszkańców, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności okolicy. Zdaniem wójta Romualda Murawskiego, realizacja projektu poprawi warunki życia mieszkańców, podniesie ich samoocenę oraz wzmocni integrację.

Nie bez znaczenia jest też podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Przebiegająca przez miejscowość droga wojewódzka stanowi zagrożenie dla przechodniów. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do podniesienia aktywności mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dla poprawy bezpieczeństwa przewidziana jest instalacja monitoringu zewnętrznego oraz ekologicznego oświetlenia terenu. W tym roku realizowane będą działania obejmujące aleję Lipową, zaś pozostałe prace wykonane zostaną w przyszłym roku.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 9 od 26 lutego

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: