• Kontakt:
  • Adres email:
  • Nr telefonu: 570 967 977

Nieruchomość gruntowa, pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, położona w Białej Podlaskiej przy ul. Lelewela, o pow. 1992 m2, tel. 570 967 977

Zobacz także:

  • 16 01.08.2018
  • 5 01.08.2018
  • 6 01.08.2018
  • 5 01.08.2018