Odmieniony wygląd Piszczaca [WIZUALIZACJE]

Odmieniony wygląd Piszczaca [WIZUALIZACJE]

Tak będzie wyglądał zmodernizowany skwerek w centrum Piszczaca (wizualizacja)

GMINA PISZCZAC Zrównoważony i rozsądny – tak można określić budżet gminy na 2019 rok. Samorząd chce mądrze rozłożyć wydatki na spłatę zadłużenia i inwestycje. A tych nie zabraknie, mimo iż na wsparcie powiatu w tym roku raczej nie może liczyć. Na bardzo oczekiwaną rewitalizację obszaru zdegradowanego gmina otrzymała ponad 6 mln zł dofinansowania.

Informacje o planowanych inwestycjach przebiła w ostatnich dniach wiadomość o liście rankingowej zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, na której zaprezentowano gminne projekty objęte dofinansowaniem. W ścisłej czołówce znalazła się gmina Piszczac, z projektem rewitalizacji obszaru zdegradowanego o wartości ponad 9,3 mln zł.

– Bardzo cieszymy się, że nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę. To będzie ogromne przedsięwzięcie, na które składa się kilka działań. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja targowiska, termomodernizacja budynku starej szkoły w Piszczacu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu, budowa boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZPO w Piszczacu oraz przebudowa skweru w centrum Piszczaca wraz z budową nowoczesnej fontanny – mówi wójt gminy Piszczac Kamil Kożuchowski.

W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę targowiska. Handlarze zyskają utwardzony plac z kanalizacją deszczową i oświetleniem, a kupujący – nowe miejsca parkingowe. Po konsultacjach z kupcami, samorząd zrezygnował z budowy wiat na rzecz zwiększenia powierzchni postojowej. Utwardzony ponad jednohektarowy teren zostanie ogrodzony. – Chcemy uporządkować przestrzeń publiczną, która jest co tydzień mocno wykorzystywana. Targowisko w Piszczacu jest największym targowiskiem w powiecie bialskim i cieszy się dużą popularnością. Założenie projektu jest takie, że przebudowę wykonamy do końca 2019 roku – dodaje wójt.

Poważne remonty czekają budynek starej szkoły w Piszczacu. Wymiana poszycia dachowego, okien, elewacji i stropu to tylko niektóre z kolejnych działań. Docelowo obiekt ma być siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Oprócz pracowni i pomieszczeń administracyjnych, w budynku nadal będzie się mieściła siłownia, która zostanie wyposażona w nowy sprzęt. Najbardziej może ucieszyć wiadomość, że do miejscowości powróci kino. Projekt zakłada bowiem budowę sali kinowej dla 25-osobowej widowni.

Rewitalizacja obejmie również teren przy Zespole Placówek Oświatowych, który zostanie podzielony na boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne i bieżnię. Najbardziej reprezentacyjna dla całej inwestycji będzie przebudowa skwerku w centrum miejscowości, gdzie oprócz obiektów małej infrastruktury znajdzie się nowoczesna fontanna.

Rozpoczęcie rewitalizacji to niejedyne przedsięwzięcie zaplanowane na ten rok. Łącznie na wydatki samorząd przeznaczył prawie 32 mln zł, a nakłady inwestycyjne wynoszą ponad 2,5 mln zł. Czy tegoroczny budżet spełni oczekiwania mieszkańców? – Jest to budżet na miarę naszych możliwości. W porównaniu do ubiegłego roku jest mniejszy o połowę, ale wynika to z prowadzenia zrównoważonej gospodarki. Nie planujemy już zaciągania kredytu. Chcemy inwestować i jednocześnie zmniejszać zadłużenie – tłumaczy Kożuchowski.

Wśród inwestycji realizowanych wspólnie z powiatem znajduje się przebudowa drogi z Piszczaca do Chotyłowa. Prace zostały rozłożone na dwa lata. Koszt przedsięwzięcia sięga 6 mln zł. W ubiegłym roku wykonano podbudowę pod ścieżkę rowerową, a także wymieniono dwie warstwy nawierzchni na połowie przebudowanego odcinka. Nadal pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o dofinansowanie, stoi modernizacja drogi z Chotyłowa od ronda przy stacji PKP do Zalesia. Wniosek czeka na rozstrzygnięcie.

Dużo będzie się działo w Chotyłowie. Budynek szkoły czeka modernizacja, a remizę strażacką – rozbudowa. Pieniądze odłożono również na budowę ulicy Cegielnianej. Rozbudowaną świetlicą wiejską będą się natomiast cieszyć mieszkańcy Trojanowa.

Więcej w papierowym i  cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 7

Sylwia Bujak

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: