Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 14:30 sala rozpraw nr XI w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

prawo własności działki gruntu nr 2861/1 o pow. 0,5153 ha zabudowanej budynkiem handlowo-magazynowo-biurowym, budynkiem usługowo-magazynowo-socjalnym, budynkiem sprężarki i budynkiem handlowo-biurowym, położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Sidorska 142

         cena oszacowania:                                                            2.683.335,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania):          1.788.890,00 zł.

rękojmia:                                                              268.333,50 zł.

prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2861/2 o pow. 0,1444 ha

cena oszacowania:                                                               221.066,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania):             147.377,33 zł.

rękojmia:                                                              22.106,60 zł.

prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 2861/3 o pow. 0,4377 ha

cena oszacowania:                                                               495.303,00 zł.

cena wywoławcza (2/3 wartości oszacowania):             330.202,00 zł.

rękojmia:                                                               49.530,30 zł.

stanowiącej własność dłużników, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00069817/2.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: