Międzyrzec Podlaski: Ważą się losy porodówki

Międzyrzec Podlaski: Ważą się losy porodówki

Nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka oddział ginekologiczno-położniczy. Sytuację międzyrzeckiej porodówki i ginekologii omawiano podczas Rady Społecznej Szpitala. Dyrekcja przedstawiła plan naprawczy finansów placówki.

To, że nad ginekologią i położnictwem zawisła groźba likwidacji spowodowane jest między innymi dużą stratą finansową, jaką generuje oddział. W ubiegłym roku była to kwota 1,4 mln zł. Powodem tego jest niska wycena procedur medycznych, uzależniona od liczby porodów w danej placówce. Choć żadne decyzje w tej sprawie nadal nie zapadły, społeczność jest zaniepokojona.

- Obecna sytuacja szpitala nie wpływa na spadek bezpieczeństwa pacjentek i innych mieszkańców, a działania starosty i dyrekcji SP ZOZ mają na celu jego zwiększanie i zapewnienie stabilności funkcjonowania szpitala oraz innych jednostek SP ZOZ, poprzez poszerzanie zakresu świadczeń w obszarach najbardziej potrzebnych mieszkańcom obecnie, a w szczególności w perspektywie czasu - informuje starosta Mariusz Filipiuk.

We wtorek 19 lutego, podczas posiedzenia Rady Społecznej, dyrektor międzyrzeckiego szpitala Wiesław Zaniewicz przedstawił trzy warianty rozwiązań dotyczących poprawy sytuacji finansowej zakładu leczniczego. Dyrektor poinformował też o rozmowach prowadzonych z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na temat możliwej współpracy. Jednym z wariantów jest bowiem przekazanie świadczeń ginekologiczno-położniczych bialskiemu szpitalowi. W zamian za to międzyrzecki szpital otrzyma zwiększenie zakresu świadczeń oddziału rehabilitacji, nawet do poziomu samodzielnej dominacji w powiecie.

- To umożliwiłoby mieszkankom Międzyrzeca Podlaskiego i ościennych gmin korzystanie z pełnej diagnostyki i możliwości leczniczych oddziału o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności w zakresie położnictwa, który realizuje system „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży” (KOC). W takim wypadku możliwe będzie zachowanie zatrudnienia całego personelu dotychczasowego oddziału - tłumaczy starosta.

Pacjentki mają nie pozostać bez opieki. Zapewniony ma być transport medyczny, a w godz. 8-19 funkcjonować będzie poradnia ginekologiczno-położnicza, w której będą także przyjmować lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Przeciwni likwidacji oddziału są lekarze i personel medyczny.

Cały artykuł w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 9 od 26 lutego

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: