Magisterka z angielskiego na PSW w Białej Podlaskiej

Magisterka z angielskiego na PSW w Białej Podlaskiej

BIAŁA PODLASKA Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II-stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia angielska. Przyszli absolwenci będą mogli rozpocząć studia magisterskie już od roku akademickiego 2019/2020.

Uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej bialska uczelnia uzyskała uchwałą podjętą przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. - Do tej pory kształciliśmy wyłącznie na poziomie licencjackim, jednakże ze względu na aspiracje naszych absolwentów, którzy w większości kontynuują studia, oraz z uwagi na dynamiczny rozwój uczelni, zdecydowaliśmy się, w oparciu o własną kadrę, opracować program studiów magisterskich - kierunek filologia angielska - informuje Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora bialskiej PSW.

Podjęcie kształcenia na tym kierunku i uzyskanie stopnia magistra umożliwi absolwentom studiów I-go stopnia oraz nauczycielom pracującym w szkołach podstawowych i przedszkolach zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Natomiast osoby niezainteresowane kwalifikacjami nauczycielskimi mogą zdobyć tytuł magistra filologii angielskiej i zgłębić wiedzę o języku, literaturze oraz kulturze krajów anglosaskich. Uczelnia wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom osób już pracujących (w tym nauczycieli) i daje możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych w ramach indywidualnego programu studiów.

Planom rozwoju oferty edukacyjnej towarzyszą inwestycje w zaplecze dydaktyczne Zakładu Neofilologii. - W ubiegłym roku Zakład wzbogacił się w dwa cyfrowe laboratoria językowe wyposażone w tablice interaktywne oraz system audiowizualny, umożliwiające wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego. Zwiększyła się także liczba sal językowych - dodaje Grochowiec.

(mp)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: