Już wkrótce metamorfoza okolic Krzny

Już wkrótce metamorfoza okolic Krzny

BIAŁA PODLASKA Władze miasta podpisały umowę na zagospodarowanie okolicy rzeki Krzny. Na terenie tym już za nieco ponad rok powstanie atrakcyjne miejsce do rekreacji.

12 lutego w Lublinie prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski złożyli podpisy pod umową zapewniającą dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”. Całkowity koszt projektu to ponad 14,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to nieco ponad 12,5 mln zł. – Projekt polega na udostępnieniu terenów cennych przyrodniczo w dolinie rzeki Krzny dla celów edukacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych. Wybudowane zostaną: ścieżka pieszo-rowerowa o długości 11,5 km, punkty widokowe i obserwacyjne, pawilon i park edukacyjny – zapowiada Litwiniuk.

Program przywracania rzeki miastu był jednym z ważniejszych punktów programu wyborczego Andrzeja Czapskiego w 2014 roku i miał stanowić istotny bodziec rozwoju miasta. Ale Stefaniuk, który rywalizował wtedy z Czapskim w drugiej turze wyborów, postawił na hasła związane z zapewnieniem miejsc pracy, a więc praca zamiast "plaży" (tak określał projekt zagospodarowania Krzny). "Wielkie inwestycje, nowe miejsca pracy oraz sprawny i uczciwy samorząd, pracujący dla dobra wszystkich mieszkańców" – te hasła dominowały w materiałach wyborczych Stefaniuka.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 8

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: