Dyrektorzy z podwyżkami, wychowawcy muszą poczekać

Dyrektorzy z podwyżkami, wychowawcy muszą poczekać

Dyrektor nie osiąga sukcesu sam, tylko razem z kadrą pedagogiczną – mówił radny Andrzej Mironiuk, wnioskując o podwyżkę dla nauczycieli wychowawców

POWIAT BIALSKI Dyrektorzy szkół średnich prowadzonych przez powiat będą zarabiać więcej. Taką uchwałę podjęli radni na styczniowej sesji. Wyższemu wynagradzaniu kadry kierowniczej sprzeciwia się NSZZ Solidarność Region Mazowiecki i postuluje o godne podniesienie pensji także wychowawcom klas. Ponownie o podwyżkach płac dla nauczycieli radni dyskutować mają w lutym.

O zmianach regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Starostwu Powiatowemu radni rozmawiali podczas sesji 25 stycznia. Projekt uchwały zakładał wzrost tzw. dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół do nawet 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku nauczycieli był to nieznaczna podwyżka (o 3-4 proc.).

– Mam prośbę, żeby w tej uchwale wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie, bo niewystarczająco zadbaliśmy o nauczycieli wychowawców. Widzimy wzrost dodatku funkcyjnego do takiej kwoty, a dodatek dla wychowawcy wzrasta o 5 zł. Myślę, że tę regulację należałoby zmienić. W tak trudnych warunkach, w których przychodzi nam żyć, gdzie jest dużo agresji, praca wychowawcza musi być szczególnie doceniana. Wnosimy, żeby to była kwota 150 zł – zaproponował wicestarosta Janusz Skólimowski.

Za uwzględnieniem wychowawców w podwyżkach wnioskował także klub Porozumienia Samorządowe. Radni zwracali uwagę, że na sukcesy i wysokie wyniki w nauce uczniów pracuje cała kadra szkoły i powinno mieć to przełożenie w płacach.

– W rankingu "Perspektyw" Zespół Szkół w Janowie zajął, na ponad 500 techników w Polsce, miejsce w trzeciej setce, wyprzedzając zespoły szkół w Białej Podlaskiej. Oczywiście pan dyrektor nie osiągnął tego sukcesu sam, tylko razem z kadrą pedagogiczną, którą zakładam wspaniale zarządza. I jeżeli popatrzymy na projekt uchwały, to on odnosi się tylko i wyłącznie do kadry kierowniczej i kilku nauczycieli, tzw. opiekunów stażu, natomiast nie mówi o pozostałych. A przecież z ponad 200 nauczycieli, wychowawcami jest około 170 osób – mówił Andrzej Mironiuk z Porozumienia Samorządowego.

Ponieważ porządek obrad był już przegłosowany, a projekt uchwały o wynagrodzeniach zyskał pozytywne opinie wszystkich komisji stałych i dwóch z trzech związków zawodowych nauczycieli, radni żeby nie naruszać zasad regulaminu, przyjęli dokument w pierwotnej formie, jednomyślnie 19 głosami "za". Choć w trakcie dyskusji pojawiły się opinie, że może warto głosowanie odłożyć i uchwale przyjrzeć się jeszcze raz.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 6

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: